Profesionálne a dôsledné

Vypracovanie projektov

Vypracujeme projekt podľa vašich predstáv

Už v predprípravnej fáze intenzívne konzultujeme s klientami a zohľadňujeme ich individuálne požiadavky tak, aby sme pripravili taký projektový zámer, ktorý má zmysel a dobrú ideu. Mal by byť dosiahnuteľný a mať pozitívne merateľné ukazovatele a výstupy.

Vypracovanie projektov

Operačné programy

1

Programy cieľa investovanie do rastu a zamestnanosti

  • Integrovaná infraštruktúra
  • Ľudské zdroje
  • Výskum a inovácie
  • Kvalita životného prostredia
  • Integrovaný regionálny operačný program
  • Efektívna verejná správa
  • Technická pomoc

1

2

Programy cieľa Európska územná spolupráca

  • Programy cezhraničnej spolupráce
  • Programy nadnárodnej spolupráce
  • Programy medziregionálnej spolupráce

Po dôkladnom premyslení a naplánovaní projektového zámeru Vám vyhľadáme vhodný grant, resp. výzvu, na základe ktorej vypracujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Preveríme oprávnenosť a podpornú dokumentáciu k výzve.

Následne okrem iného vykonáme registráciu do systému ITMS2014+ prostredníctvom elektronického formulára.

Žiadosť vypracujeme podľa pokynov vyhlasovateľa výzvy s dodržaním všetkých podmienok, ktoré musia byť splnené a taktiež s doplnením všetkých povinných príloh.

Pri tom aktívne komunikujeme a spolupracujeme s riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi.

Projekty aj pre

Výzvy a granty

Okrem týchto operačných programov Vám vypracujeme projekty do výziev pre rôzne iné národné a grantové dotačné schémy.

Naše skúsenosti, odbornosť a kvalita Vám zaručia úspešnosť Vášho projektu. Staňte sa aj Vy našim zákazníkom. Veľmi radi Vás privítame...

Kontaktujte nás

Infolinka

Zavolajte nám

V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť našu infolinku

0907 321 114

Image

Eurospol - vypracovanie projektovej dokumentácie

Chcete sa dozvedieť viac?

Odošlite nám svoj dopyt a my Vám v krátkej dobe odpovieme.

Poslať dopyt